Registrace

Registrace do seriálu závodů Mistrovství světa v rally 2017 (dále už jen MSR) je podmíněna formátem jména PŘÍJMENÍ Jméno také musí mít u jména na pluginu vlajku národnosti. Dále je potřeba  vyplnit a odeslat formulář, který naleznete v sekci REGISTRACE. Dále je každý jezdec povinnen stáhnout a použít PLATE MSR pro závody MSR 2017, které jsou ke stažení v sekci DOWNLOAD. Je zakázáno jakkoliv ořezávat/modifikovat startovní plate. Velikost plate je nutné zachovat dle reálu. Týmy se musí registrovat zvlášť a to tak, že manažeři týmů budou kontaktovat pořadatele šampionátu Ondřeje Gabrhelíka na emailu "msr-rbr@seznam.cz", kam zašlou jména jezdců svého týmu a každá další změna musí být řešena manažerem. Jezdci bez registrace budou vyřazeni ze startovní listiny. Registrace do jednotlivých závodů bude vždy minimálně týden před startem samotného závodu. Připomínat se bude na webu MSR v sekci AKTUALITY a na facebookové skupině MSR . Pro otevření jednotlivé skupiny je vyžadováno minimálně 5 zaregistrovaných jezdců v dané třídě.  Každému jezdci je povoleno jet jen na jeden profil na CZ Pluginu. Odesláním registrace jezdec stvrzuje, že si přečetl pravidla MSR, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.

Licence MSR

Udělování licencí bude posuzováno individuálně, pořadatel MSR si vyhrazuje právo licenci (bez udání důvodu) neudělit. 

Startovné

Na závodech MSR se startovné neplatí. Jezdec je pouze povinen dodržovat pravidla. Díky partnerovi (společnosti HMC engineering system s.r.o.) však můžeme na konci sezóny ocenit jak nejlepší jezdce, tak i "fotografy" (viz sekce Foto-soutěž) a na odměnu se mohou taktéž těšit i všechny zástupkyně něžného pohlaví, které spatří cíl alespoň v polovině vypsaných podniků.

Závody

Závody se pojedou na CZ Pluginu na aktuální NGP fyzice. Závody budou 2-etapové, kvůli náročnosti porce kilometrů. Start bude vždy následující středu po dojetí reálného závodu mistrovství FIA a cíl opět ve středu. Etapy budou rozděleny na: 4 dny první etapa a na 3 dny druhá etapa. Servisy budou rozděleny podle reálných harmonogramů (časy servisů dle možností RBR). Změna nastavení vozu a pneu bude povolena pouze v servisech. Pořadatel si vyhrazuje právo uzamknout možnost výběru pneumatik za účelem přiblížení reálnosti.

Shakedown

Shakedown bude probíhat vždy v týdnu závodu od pondělí do soboty. Vždy jedna RZ, kterou bude možné absolvovat 6x (tzn. max. 5x restart). Za porušení bude posádka penalizována 60 sekundami za každé další projetí. K účasti na shakedownu se bude nutné registrovat stejně jako do závodu a stejně tak je podmínkou jízda se stejným vozem. Uzavírka registrací bude 24 hodin před startem shakedownu. Zahájení registrace na shakedown bude vždy minimálně týden před startem.

Poškození a Superally

Poškození vozů bude nastaveno na "reálné", superally je 300 sekund za každou nedokončenou RZ.

Týmy

Tovární týmy budou mít povinnost registrovat 4 jezdce s vozy WRC1 (RC1) + jednoho náhradníka. Tzv. nominace musí být nahlášeny před začátkem sezóny. Případné změny během sezóny musí být projednány s pořadatelem. Vozidla v rámci týmu musí být stejné značky a v továrních (reálných) polepech. Tito nominovaní 4 jezdci bodují do poháru konstruktérů WRC1. Tovární týmy budou mít dále 2 posádky ve skupině WRC2 (RC2) a obě tyto posádky bodují do poháru konstruktérů WRC2. Vozy musí být opět stejné značky a v továrních (reálných) polepech. Soukromé týmy ve skupině WRC1 budou moci mít maximálně 2 vozy kategorie WRC1 (RC1) a bodují do poháru konstruktérů WRC1. Soukromé týmy ve skupině WRC2 budou moci mít maximálně 1 vůz kategorie WRC2 (RC2) a tento vůz boduje do poháru konstruktérů WRC2. Pro zbývající skupinu RC4 není vypsán pohár konstruktérů. Manažeři týmů budou před zahájením šampionátu povinni nahlásit tým a jezdce, kteří budou bodovat za tým. Veškeré změny v týmech, týkající se jezdeckého obsazení, je povinnen manažer hlásit pořadateli nejpozději 5 dnů před startem aktuálního závodu a to na email: "msr-rbr@seznam.cz" .

Vypsané třídy pro rok 2017

WRC 1 (RC1) 
WRC 2 (RC2)
WRC 3 (RC4) 

Bodování jezdců - celkového pořadí

Bodování jezdců - ve skupině

Bodování power stage

Power stage se boduje pouze v celkovém hodnocení jezdců a to 1. místo 5 bodů  2. místo 4 body         3. místo 3 body  4 místo 2 body  5. místo 1 bod

Bodování týmů

Bodování týmů: součet bodů jezdců z jednotlivých týmů ve skupině. 

Bodování továrních týmů WRC 1 : 4 vozy ve skupině. 

Bodování továrních týmů WRC 2 : 2 vozy ve skupině. 

Soukromé týmy WRC 1 : bodují 2 vozy ve skupině.

Soukromé týmy WRC 2 : boduje 1 vůz ve skupině.

Skupina WRC 3 (RC4) nemá vypsané bodování týmů.

Foto-soutěž

Ve spolupráci s partnerem šampionátu, společností HMC engineering system s.r.o., vyhlašuje organizátor pro sezónu 2017 premiérově i foto-soutěž. Účastnit se může kdokoliv, kdo ve facebookové skupině MSR nasdílí fotografii zachycující svůj soutěžní vůz z aktuální soutěže. O vítězi rozhodne hlasování. Vítězové obdrží dárkové předměty reklamního (ale i praktického) charakteru. Např. hrnek, USB-flash, triko, atd. Každá vítězná fotka pak postupuje do velkého finále, které se uskuteční na závěr sezóny. Jelikož vítěze finálové foto-soutěže bude vybírat zástupce zmíněného partnera, je důrazně doporučováno vozit na voze plates s reklamou a stejně tak i mít nainstalované reklamní bannery. Fotografie budou sloužit pro prezentační účely partnera, tudíž mějte k dispozici i bezztrátovou verzi obrázku v minimálně FullHD rozlišení. Autoři zveřejněním fotografií souhlasí s tím, že s jejich díly může partner naložit dle svého uvážení a že si nebudou nárokovat autorská práva. Vodoznak o velikosti max. 5% plochy je povolen.

Resety závodů

Reset může být udělen pouze při statusu "Nenastoupil na RZ" a nebo "Nedorazil do časové kontroly". Po dojetí RZ a statusu DNF bude situace řešena kontrolou záznamu. V případě statusu havárie na RZ nebude reset udělen a bude to považováno za technickou závadu. Kromě pluginu je nutné žádost zaslat i na email "msr-rbr@seznam.cz" s předmětem zprávy "Reset", ve které žadatel uvede jméno na pluginu, soutěžní vůz a popíše situaci. Organizátor si vyhrazuje reset neudělit, bude-li žádost odeslána těsně před koncem etapy.

Změny týmů, skupin a vozů

Změna skupiny je každému jezdci povolena max. 3x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz" Takovou změnou přichází jezdec o všechny body a začíná od nuly.

Změna vozu bude každému jezdci povolena max. 5x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz"

Změna týmu je každému jezdci povolena max. 3x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz" Týmu body zůstávájí, nevztahuje se na tovární týmy.

Veškeré změny jsou možné 5 dní před startem nasledujícího závodu.


Zkracování

Replay může být vyžádán od jakéhokoli jezdce ! V tomto případě bude tento jezdec kontaktován označením na facebook skupině MSR, případně zprávou PM. Každý jezdec je povinen uchovat replay ze závodu po dobu 72 hodin od skončení závodu. Za zkrácení trati se považuje to, když vozidlo úmyslně opustí trať všemi 4 koly.

Postihy : 1x zkrácení : +60s, 2x zkrácení : +120s, 3x a více : vyloučení ze závodu. Úmyslné zkrácení na extrémní úrovni, může pořadatel posoudit jako nesportovní s okamžitým vyloučením ze závodu.

Penalizace

Pokud bude jezdci v průběhu jízdy na RZ připsána penalizace, může se do 24 hodin po dojetí závodu odvolat k pořadateli MSR zasláním emailu na: msr-rbr@seznam.cz a požádat o přezkoumání oprávněnosti penalizace. Současně nahraje videozáznam své jízdy na YouTube nebo na skupinu facebooku MSR. Podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další možností je nahrání replaye na plugin a uvedení čísla slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno. O výsledku přezkoumání bude žadatel zpětně informován.

Modifikace

Jede se na originálním RBR s aktuální NGP fyzikou (, která definuje i možná soutěžní vozidla) a s pozměněnými reklamními bannery. Jezdíme Fair-Play, čili jakékoliv jiné modifikace (změna textur, apod.), vyjma těch, které pořadatel určí před konkrétním závodem, jsou zakázány. Porušení tohoto pravidla se bude trestat diskvalifikací ze závodu. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací z celého šampionátu.

Nastavení vozů

Povoleno je pouze nastavení, které povoluje samotné RBR. Jakékoliv zjištěné podvádění bude řešeno okamžitým ukončením činnosti v MSR. Tým takového jezdce přijde o získané body.

Rovnost časů

V případě situace, kdy budou mít 2 nebo více jezdců v cíli stejný čas, získávají stejný počet bodů. Stejné pravidlo platí i při Powerstage. Zbylé body budou vynechány.

Replay

Každý jezdec je na případnou žádost pořadatele povinen doložit replay do 72 hodin. Pořadatel může po jezdci požadovat replay maximálně 72 hodin po závodě. Replay je pak možno nahrát ve formě videa na YouTube a svou jízdu na YouTube nahraje tak, aby video začínalo už záběrem na výběr přehrávaného replaye a bez střihu končilo až závěrečným menu se zobrazeným dosaženým časem z RZ, k takovému videu je potřeba zaslat rpl. organizátorovi MSR 2017. Porušení může být vnímáno jako hrubé porušení pravidel s patřičnými následky. Další podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další možnost je *.rpl soubor nahrát na stránky pluginu a nebo zaslat pořadateli formou zprávy přes FB nebo emailem a současně uvést číslo slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno. Pokud tak jezdec neučiní, bude diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a svých stanovisek i během sezóny.