REGISTRACE  MSR 2018

Odesláním registrace stvrzuji, že jsem si přečetl PRAVIDLA, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se podle nich řídit.