Registrace

Registrace do seriálu závodů Mistrovství světa v rally 2019 (dále už jen MSR) je podmíněna formátem jména: PŘÍJMENÍ Jméno. MSR 2019 je pouze pro jezdce České a Slovenské státní příslušnosti (MSR 2019 is only for drivers with Cz/Sk nationality). Dále je potřeba uhradit startovné viz. odstavec STARTOVNÉ. Dále je potřeba vyplnit a odeslat formulář, který naleznete v sekci REGISTRACE. Dále je každý jezdec povinnen stáhnout a vozit na voze PLATE MSR pro závody MSR 2019, které jsou ke stažení v sekci DOWNLOAD. Je zakázáno jakkoliv ořezávat/modifikovat startovní plate. Velikost plate a jejich polohu na dveřích je nutné zachovat dle reálu. Soukromí jezdci neudávají při registraci vozidlo, ale jen skupinu se kterou pojedou. Jezdci bez registrace budou vyřazeni ze startovní listiny. Registrace do jednotlivých závodů bude vždy minimálně týden před startem samotného závodu. Připomínat se bude na facebookové skupině MSR. Každému jezdci je povoleno jet jen na jeden profil na CZ Pluginu. Vozy specifikace WRC nové specifikace jsou privátními vozy továrních týmů, což znamená, že se s nimi nelze registrovat pokud nejste členem továrního týmu. Pořadatel si vyhrazuje právo k povolení startu s novou specifikací vozů. 

Odesláním registračního formuláře jezdec stvrzuje, že si přečetl pravidla MSR, v plném rozsahu jim rozumí, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se podle nich celou sezónu řídit.

Licence MSR

Udělování licencí bude posuzováno individuálně, pořadatel MSR si vyhrazuje právo licenci (bez udání důvodu) neudělit. 

Startovné

Po rozvaze pořadatel MSR přistoupil na podmínění účasti jezdce v seriálu MSR 2019 uhrazením startovného. Částka je to víceméně symbolická (vychází to na cca 7,- Kč za 1 závod), neboť i pro sezónu MSR 2019 se podařilo uzavřít dohodu s již "dlouholetým" partnerem, společností HMC engineering system s.r.o. Díky tomu budeme moci na konci sezóny ocenit nejlepší jezdce ještě krásnějšími poháry.

Startovné tedy bude činit minimálně 100,- Kč na celou sezónu 2019. Platba musí být připsána na účet 268048849/0300 nejpozději před uzávěrkou registrací na aktuální závod. Jako variabilní symbol je požadováno uvést číslo jezdce na pluginu a do zprávy pro příjemce bude nutné napsat jméno a příjmení na pluginu. Po obdržení platby a odeslání registrace bude jezdec připsán do startovní listiny a v kolonce startovné bude mít ,,ok". Tím bude mít stvrzenou platbu a úspěšnou registraci. Získané finance budou použity na investice ve spojení s oceněním na konci sezóny 2019.

Závody

Závody se pojedou na CZ Pluginu na aktuální NGP fyzice. Závody budou 2-etapové, kvůli náročnosti porce kilometrů. Start bude vždy následující středu ve 20:00h po dojetí reálného závodu mistrovství FIA a cíl opět ve středu ve 20:00h = to se rovná konec závodu. JÍZDA PO KONCI ZÁVODU = DISKVALIFIKACE! Servisy budou rozděleny podle reálných harmonogramů (časy servisů dle možností RBR). Změna nastavení vozu a pneu bude povolena pouze v servisech. Pořadatel si vyhrazuje právo uzamknout možnost výběru pneumatik za účelem přiblížení reálnosti. Superally bude vždy podle reálné superally, kterou budou mít na jednotlivých závodech FIA WRC 2019.

Shakedown

Shakedown bude probíhat vždy v týdnu závodu od úterý do soboty. Vždy jedna RZ, kterou bude možné absolvovat opakovaně. K účasti na shakedownu se bude nutné registrovat stejně jako do závodu a stejně tak je podmínkou jízda se stejným vozem. Uzavření registrací bude 32 hodin před startem shakedownu. Zahájení registrace na shakedown bude vždy minimálně týden před startem.

Poškození a Superally

Poškození vozů bude nastaveno na "reálné", superally je 300 sekund za každou nedokončenou RZ.

Týmy

Tovární týmy budou mít povinnost na začátku sezóny registrovat 4 jezdce s vozy WRC1 (RC1 nové specifikace). Do poháru konstruktérů WRC1  budou v každém závodě bodovat 3 nejvýše umístění jezdci každého továrního týmu. Případné změny během sezóny a nebo vyjímky musí být projednány vždy a pouze s pořadatelem. Vozidla v rámci týmu musí být stejné značky a v továrních (reálných) polepech a musí mít pořadatelem přidělené startovní číslo. Název týmu se musí shodovat s názvem realného továrního týmu účastnícího se reálných závodů FIA. Veškeré změny (změna techniky, personální změny, apod.) musí být konzultovány s pořadatelem. Tovární týmy budou mít dále 2 posádky ve skupině WRC2 (RC2) a obě tyto posádky bodují do poháru konstruktérů WRC2. Vozy musí být opět stejné značky a v továrních (reálných) polepech. Soukromé týmy na MSR 2019 nebude možné registrovat. Manažeři továrních týmů budou před zahájením šampionátu povinni nahlásit jezdce, kteří pojedou za tým. Veškeré změny v týmech, týkající se jezdeckého obsazení, je povinnen manažer týmu hlásit pořadateli nejpozději 3 dny před startem aktuálního závodu a to na email: "msr-rbr@seznam.cz".

Vypsané třídy pro rok 2019

WRC 1 (RC1 nové specifikace  pouze pro tovární týmy)
WRC 2 (RC2)
WRC 3 (RC4)

Bodování jezdců - celkové pořadí

Bodování jezdců - ve skupině

Bodování power stage

Power stage se boduje pouze v celkovém hodnocení jezdců a to:

Bodování týmů

Bodování továrních týmů : 3 nejlépe umístěné vozy ve skupině. 

Bodování továrních týmů WRC 2: 2 vozy ve skupině. 

Ocenění

Ocenění jezdců na konci sezóny je podmíněno odstartováním minimálně do osmi závodů MSR 2019.

Resety závodů

Reset může být udělen pouze při statusu "Nenastoupil na RZ" a nebo "Nedorazil do časové kontroly". Po dojetí RZ a statusu DNF bude situace řešena kontrolou záznamu. V případě statusu havárie na RZ nebude reset udělen a tento incident bude považován za technickou závadu. Kromě pluginu je nutné žádost o reset zaslat i na email "msr-rbr@seznam.cz" s předmětem zprávy "Reset", ve které žadatel uvede jméno na pluginu, soutěžní vůz a popíše situaci. Organizátor si vyhrazuje právo reset neudělit, bude-li žádost odeslána těsně před koncem etapy.

Změny skupin a vozů

Změna skupiny je každému jezdci povolena max. 5x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz". Vyjímkou jsou jezdci továrních týmů.

Změna vozu bude každému jezdci povolena max. 5x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz"

Veškeré změny jsou možné 3 dny před startem nasledujícího závodu.

Zkracování

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádání kontrolního replaye od jakéhokoli jezdce ! V tomto případě bude tento jezdec kontaktován označením na facebook skupině MSR, případně zprávou PM nebo emailem. Každý jezdec je povinen uchovat replay ze závodu po dobu 72 hodin od skončení závodu. Za zkrácení trati se považuje situace, když vozidlo záměrně opustí trať všemi 4 koly s úmyslem dosažení lepšího času. 

Postihy : 1x zkrácení : +60s, 2x zkrácení : +120s, 3x a více: vyloučení ze závodu. Úmyslné zkrácení na extrémní úrovni, může pořadatel posoudit jako nesportovní chování s okamžitým vyloučením ze závodu.

Dále si pořadatel vyhrazuje právo penalizaci neudělit, když posoudí, že jezdec jel mimo trať neúmyslně nebo v rámci fair-play.

Doložení replaye: Jezdec nahraje veřejný videozáznam své jízdy na YouTube nebo na skupinu facebooku MSR. Podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další nutností je nahrání replaye na plugin a uvedení čísla slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno nebo zasláním souboru rpl. na email "msr-rbr@seznam.cz".

Jezdec je povinnen doložit rpl. do 48hodin od vyzvání. Případně dle dohody s pořadatelem.

Penalizace

Pokud bude jezdci v průběhu jízdy na RZ připsána penalizace, může se do 24 hodin po dojetí závodu odvolat k pořadateli MSR zasláním emailu na: "msr-rbr@seznam.cz" a požádat o přezkoumání oprávněnosti penalizace. Současně nahraje veřejný videozáznam své jízdy na YouTube nebo na skupinu facebooku MSR. Podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další nutností je nahrání replaye na plugin a uvedení čísla slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno nebo zasláním souboru rpl. na email "msr-rbr@seznam.cz". O výsledku přezkoumání bude žadatel zpětně informován.

Modifikace

Jede se na originálním RBR s aktuální NGP fyzikou (, která definuje i možná soutěžní vozidla) a s pozměněnými reklamními bannery. Jezdíme Fair-Play, čili jakékoliv jiné modifikace (změna textur, apod.), vyjma těch, které pořadatel povolí před konkrétním závodem, jsou zakázány. Porušení tohoto pravidla se bude trestat diskvalifikací ze závodu. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací z celého šampionátu.

Povolená modifikace je odstranění fotografů, která je ke stažení v sekci DOWNLOAD.

Nastavení vozů

Povoleno je pouze nastavení, které povoluje samotné RBR. Jakékoliv zjištěné podvádění bude řešeno okamžitým ukončením činnosti v seriálu MSR. Tým takového jezdce přijde o získané body.

Rovnost časů

V případě situace, kdy budou mít 2 nebo více jezdců v cíli stejný čas, získávají stejný počet bodů. Stejné pravidlo platí i při Powerstage. Zbylé body budou vynechány.

Replay

Každý jezdec je na případnou žádost pořadatele povinen doložit replay do 48 hodin od požadavku k doložení. Pořadatel může po jezdci požadovat replay maximálně 72 hodin po závodě. Replay je pak povinný nahrát ve formě videa na YouTube / facebook skupinu. Svou jízdu na YouTube / facebook nahraje tak, aby video začínalo už záběrem na výběr přehrávaného replaye a bez střihu končilo až závěrečným menu se zobrazeným dosaženým časem z RZ, k takovému videu je také nutné zaslat organizátorovi MSR 2019 na email "msr-rbr@seznam.cz" replay z danné RZ s čislem slotu, na kterém má vůz uložen. Soubor bude sloužit k případné kontrole nastavení a střihu videa ! Porušení může být vnímáno jako hrubé porušení pravidel s patřičnými následky. Další podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Jiná možnost nebude akceptována! Pokud tak jezdec neučiní, bude diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a svých stanovisek i během sezóny.