Registrace

Registrace do seriálu závodů Mistrovství světa v rally 2018 (dále už jen MSR) je podmíněna formátem jména: PŘÍJMENÍ Jméno. MSR 2018 je pouze pro jezdce České a Slovenské státní příslušnosti (MSR 2018 is only for riders of Cz/Sk nationality). Dále je potřeba vyplnit a odeslat formulář, který naleznete v sekci REGISTRACE. Dále je každý jezdec povinnen stáhnout a použít PLATE MSR pro závody MSR 2018, které jsou ke stažení v sekci DOWNLOAD. Je zakázáno jakkoliv ořezávat/modifikovat startovní plate. Velikost plate je nutné zachovat dle reálu. Jezdci bez registrace budou vyřazeni ze startovní listiny. Registrace do jednotlivých závodů bude vždy minimálně týden před startem samotného závodu. Připomínat se bude na facebookové skupině MSR. Každému jezdci je povoleno jet jen na jeden profil na CZ Pluginu. Vozy specifikace WRC nové specifikace 2017/2018 jsou privátními vozy továrních týmů, což znamená, že se s nimi nelze registrovat pokud nejste členem továrního týmu. Pořadatel si vyhrazuje právo k povolení startu novou specifikací vozů. 
Odesláním registrace jezdec stvrzuje, že si přečetl pravidla MSR, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.

Licence MSR

Udělování licencí bude posuzováno individuálně, pořadatel MSR si vyhrazuje právo licenci (bez udání důvodu) neudělit. 

Startovné

Na závodech MSR se startovné neplatí. Jezdec je pouze povinen dodržovat pravidla. Díky partnerovi (společnosti HMC engineering system s.r.o.) však můžeme na konci sezóny ocenit jak nejlepší jezdce, tak i "fotografy" (viz sekce Foto-soutěž).

Závody

Závody se pojedou na CZ Pluginu na aktuální NGP fyzice. Závody budou 2-etapové, kvůli náročnosti porce kilometrů. Start bude vždy následující středu po dojetí reálného závodu mistrovství FIA a cíl opět ve středu. Etapy budou rozděleny na: tři a půl dne první etapa a na tři a půl dne druhá etapa. Servisy budou rozděleny podle reálných harmonogramů (časy servisů dle možností RBR). Změna nastavení vozu a pneu bude povolena pouze v servisech. Pořadatel si vyhrazuje právo uzamknout možnost výběru pneumatik za účelem přiblížení reálnosti. Superally bude vždy podle reálné superally, kterou budou mít na jednotlivých závodech MS 2018.

Shakedown

Shakedown bude probíhat vždy v týdnu závodu od pondělí do soboty. Vždy jedna RZ, kterou bude možné absolvovat 10x (tzn. max. 9x restart). Za porušení bude posádka penalizována 60 sekundami za každé další projetí. K účasti na shakedownu se bude nutné registrovat stejně jako do závodu a stejně tak je podmínkou jízda se stejným vozem. Uzavírka registrací bude 24 hodin před startem shakedownu. Zahájení registrace na shakedown bude vždy minimálně týden před startem.

Poškození a Superally

Poškození vozů bude nastaveno na "reálné", superally je 300 sekund za každou nedokončenou RZ.

Týmy

Tovární týmy budou mít povinnost na začátku sezóny registrovat 4 jezdce s vozy WRC1 (RC1 nové specifikace). Tovární vozy budou v každém závodě bodovat 3 nejvýše umistění jezdci jednotlivého týmu do poháru konstruktérů WRC1. Případné změny během sezóny musí být projednány s pořadatelem. Vozidla v rámci týmu musí být stejné značky a v továrních (reálných) polepech a musí mít pořadatelem přidělené startovní číslo, veškeré změny musí být konzultovány s pořadatelem. Tovární týmy budou mít dále 2 posádky ve skupině WRC2 (RC2) a obě tyto posádky bodují do poháru konstruktérů WRC2. Vozy musí být opět stejné značky a v továrních (reálných) polepech. Soukromé týmy na MSR 2018 nebude možné registrovat. Manažeři továrních týmů budou před zahájením šampionátu povinni nahlásit jezdce, kteří pojedou za tým. Veškeré změny v týmech, týkající se jezdeckého obsazení, je povinnen manažer hlásit pořadateli nejpozději 5 dnů před startem aktuálního závodu a to na email: "msr-rbr@seznam.cz" .

Vypsané třídy pro rok 2018

WRC 1 (RC1 nové specifikace)
WRC Trophy (RC1 specifikace před 2017) MSR 2019 ZRUŠENO
WRC 2 (RC2)
WRC 3 (RC3)

Bodování jezdců - celkové pořadí

Bodování jezdců - ve skupině

Bodování power stage

Power stage se boduje pouze v celkovém hodnocení jezdců a to:

Bodování týmů

Bodování továrních týmů  : 3 nejlépe umístěné vozy ve skupině. 

Bodování továrních týmů WRC 2 : 2 vozy ve skupině. 

Ocenění

Ocenění jezdců na konci sezóny je podmíněno odstartováním minimálně do osmy závodů MSR 2018.

Foto-soutěž

Ve spolupráci s partnerem šampionátu, společností HMC engineering system s.r.o., vyhlašuje organizátor pro sezónu 2018 opět foto-soutěž. Účastnit se může kdokoliv, kdo ve facebookové skupině MSR nasdílí fotografii zachycující svůj soutěžní vůz z aktuální soutěže. O vítězi rozhodne hlasování. Hlasovat mohou pouze aktuální členové FB skupiny MSR. Hlasy nečlenů budou z hlasování vyňaty. Vítězové obdrží dárkové předměty reklamního (ale i praktického) charakteru. Např. hrnek, USB-flash, triko, batoh, atd. Každá vítězná fotka pak postupuje do velkého finále, které se uskuteční na závěr sezóny. Jelikož vítěze finálové foto-soutěže bude vybírat zástupce našeho partnera, je důrazně doporučováno vozit na voze plates s reklamou a stejně tak i mít nainstalované reklamní bannery. Fotografie budou sloužit pro prezentační účely partnera, tudíž mějte k dispozici i bezztrátovou verzi obrázku v minimálně FullHD rozlišení. Autoři zveřejněním fotografií souhlasí s tím, že s jejich díly může partner naložit dle svého uvážení a že si nebudou nárokovat autorská práva. Vodoznak o velikosti max. 5% plochy je povolen.

Resety závodů

Reset může být udělen pouze při statusu "Nenastoupil na RZ" a nebo "Nedorazil do časové kontroly". Po dojetí RZ a statusu DNF bude situace řešena kontrolou záznamu. V případě statusu havárie na RZ nebude reset udělen a bude to považováno za technickou závadu. Kromě pluginu je nutné žádost zaslat i na email "msr-rbr@seznam.cz" s předmětem zprávy "Reset", ve které žadatel uvede jméno na pluginu, soutěžní vůz a popíše situaci. Organizátor si vyhrazuje reset neudělit, bude-li žádost odeslána těsně před koncem etapy.

Změny skupin a vozů

Změna skupiny je každému jezdci povolena max. 3x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz" Takovou změnou přichází jezdec o všechny body a začíná od nuly. Vyjimka jsou jezdci továrních týmů.

Změna vozu bude každému jezdci povolena max. 5x za sezónu a to zasláním žadosti na email "msr-rbr@seznam.cz"

Veškeré změny jsou možné 5 dní před startem nasledujícího závodu.

Zkracování

Replay může být vyžádán od jakéhokoli jezdce ! V tomto případě bude tento jezdec kontaktován označením na facebook skupině MSR, případně zprávou PM nebo emailem. Každý jezdec je povinen uchovat replay ze závodu po dobu 72 hodin od skončení závodu. Za zkrácení trati se považuje to, když vozidlo úmyslně opustí trať všemi 4 koly.

Postihy : 1x zkrácení : +60s, 2x zkrácení : +120s, 3x a více : vyloučení ze závodu. Úmyslné zkrácení na extrémní úrovni, může pořadatel posoudit jako nesportovní s okamžitým vyloučením ze závodu.

Dále si pořadatel vyhrazuje právo penalizaci neudělit, když posoudí, že jezdec jel mimo trať neúmyslně nebo v rámci fair-play.

Penalizace

Pokud bude jezdci v průběhu jízdy na RZ připsána penalizace, může se do 24 hodin po dojetí závodu odvolat k pořadateli MSR zasláním emailu na: msr-rbr@seznam.cz a požádat o přezkoumání oprávněnosti penalizace. Současně nahraje videozáznam své jízdy na YouTube nebo na skupinu facebooku MSR. Podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Další nutností je nahrání replaye na plugin a uvedení čísla slotu, na němž měl žadatel vozidlo instalováno nebo zasláním souboru rpl. na email "msr-rbr@seznam.cz". O výsledku přezkoumání bude žadatel zpětně informován.

Modifikace

Jede se na originálním RBR s aktuální NGP fyzikou (, která definuje i možná soutěžní vozidla) a s pozměněnými reklamními bannery. Jezdíme Fair-Play, čili jakékoliv jiné modifikace (změna textur, apod.), vyjma těch, které pořadatel určí před konkrétním závodem, jsou zakázány. Porušení tohoto pravidla se bude trestat diskvalifikací ze závodu. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací z celého šampionátu.

Povolená modifikace je odstranění fotografů, která je ke stažení v sekci DOWNLOAD.

Nastavení vozů

Povoleno je pouze nastavení, které povoluje samotné RBR. Jakékoliv zjištěné podvádění bude řešeno okamžitým ukončením činnosti v MSR. Tým takového jezdce přijde o získané body.

Rovnost časů

V případě situace, kdy budou mít 2 nebo více jezdců v cíli stejný čas, získávají stejný počet bodů. Stejné pravidlo platí i při Powerstage. Zbylé body budou vynechány.

Replay

Každý jezdec je na případnou žádost pořadatele povinen doložit replay do 48 hodin od požadavku k doložení. Pořadatel může po jezdci požadovat replay maximálně 72 hodin po závodě. Replay je pak povinný nahrát ve formě videa na YouTube/facebook skupinu. Svou jízdu na YouTube/facebook nahraje tak, aby video začínalo už záběrem na výběr přehrávaného replaye a bez střihu končilo až závěrečným menu se zobrazeným dosaženým časem z RZ, k takovému videu je také nutné zaslat organizátorovi MSR 2018 na email "msr-rbr@seznam.cz" replay z danné RZ s čislem slotu na kterém má vůz uložen. Soubor bude sloužit k případné kontrole nastavení a střihu videa! Porušení může být vnímáno jako hrubé porušení pravidel s patřičnými následky. Další podmínkou je zadní pohled na soutěžní vozidlo, které musí být vidět celou dobu v záběru celé. Jiná možnost nebude akceptována! Pokud tak jezdec neučiní, bude diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a svých stanovisek i během sezóny.