REGISTRACE  MSR 2019

Po odeslání registrace bude jezdec zařazen do startovní listiny a bude mu přiděleno startovní číslo viz. startovní listina. Aktualizace se budou provádět min 1x za týden. 

Odesláním registrace stvrzuji, že jsem si přečetl PRAVIDLA, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se podle nich řídit.